Wat moet je regelen?

Over aangifte doen, verzekeren en ouderlijk gezag.

Aangifte doen

Aangifte van de geboorte van je kind dient binnen 3 dagen te gebeuren bij de gemeente waarin hij of zij geboren is. De geboortedag telt niet mee. Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijg je ten minste 2 werkdagen langer de tijd om geboorteaangifte te doen.
Bent je te laat met de aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie. Je kunt een boete krijgen.

Hieronder vind je een schema, wanneer  je je kind aangegeven moet hebben.

Wanneer je kind in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven is geboren, dien je dus aangifte te doen bij de gemeente Veldhoven, ook al woon je zelf in Eindhoven. Het is tegenwoordig verplicht hier een afspraak voor te maken.
Het is sinds kort ook mogelijk om aangifte te doen in zowel het Máxima Medisch Centrum als Catharina Ziekenhuis zelf, als jullie daar nog zijn. Dit kan alleen op werkdagen. In de ochtend is er een ambtenaar aanwezig in het ziekenhuis. Vraag gerust aan je verpleegkundige welke tijd de ambtenaar verwacht wordt de volgende dag.

Wat je moet meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • (Eventueel) Trouwboekje
  • (Eventueel) Akte van Erkenning
Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het recht en de plicht van de ouder om een kind op te voeden en te verzorgen. Ook ben je wettelijk vertegenwoordiger van je kind als je ouderlijk gezag hebt.

Wanneer je getrouwd bent hebben zowel de vader als moeder automatisch ouderlijk gezag, maar wanneer je niet getrouwd bent, krijgt alleen de moeder het ouderlijk gezag over het kind, ook al heb jij als vader het kind erkend.

Om als ongehuwde vader het ouderlijk gezag te krijgen moet er een verzoek tot aantekening van ouderlijk gezag worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Je kunt alleen ouderlijk gezag krijgen wanneer je het kind ook hebt erkend. Ouderlijk gezag kan pas na de geboorte van het kind geregeld worden.

Aanvragen gezamenlijk gezag kind

Via het digitaal loket Rechtspraak.nl kun je met de moeder gezamenlijk gezag anvragen over je kind. Dat kost geen geld. Met DigiD krijg je toegang tot het digitale formulier ‘Aanvragen gezamenlijk gezag’.
Heb je zelf geen DigiD of je kind (nog) geen BSN? Gebruik dan het ‘Aanvraagformulier voor gezamenlijk gezag op de website Rechtspraak.nl. Je moet daarbij bewijs meesturen. Bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte. Dat kun je aanvragen in de gemeente waar je kind is geboren.
De papieren stuur je op of geef je af bij een rechtbank in de buurt.

Ziektekostenverzekering

Binnen 30 dagen na de geboorte moet je je kindje hebben aangemeld bij je ziektekostenverzekeraar. Dit kan meestal digitaal of telefonisch.
De verzekering werkt met terugwerkende kracht vanaf het moment van geboorte.