Verlof als partner

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 is er nog een aanvullend geboorteverlof bij gekomen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijg 30 uur verlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. Je kan kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar je moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijg je geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Je moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En je moet eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Opbouw vakantiedagen en pensioen

Het aanvullend verlof heeft geen invloed op de opbouw van (wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld.  Het kan zijn dat het aanvullend verlof wel  invloed heeft op de bovenwettelijke opbouw.  Hierover staan vaak afspraken in de cao en de arbeidsovereenkomst. Pensioenafspraken zijn niet in de wet opgenomen. Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder maken  samen afspraken over de opbouw van het pensioen tijdens het verlof.

UWV-uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof

Tijdens het verlof krijg je een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van je dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV en betalen de werknemers uit.