Reguliere controles

De eerste zwangschapscontrole vindt plaats rond de 9 à 10 weken zwangerschap. Op deze eerste controle zul je 1 van de 4 verloskundigen treffen (ook als je kiest voor Centering pregnancy). Gedurende de zwangerschap leer je ons alle vier kennen tijdens de vervolgcontroles. Zo ben je straks bekend met degene die bij je bevalling zal zijn.


De eerste controle

De eerste controle is uitgebreider dan de vervolgcontroles en duurt daarom ook langer. Ga uit van maximaal 1 uur.
We verzoeken je op tijd op de afspraak te komen. Ben je verhinderd, laat het ons dan minimaal 24 uur van tevoren weten, anders zijn we genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Welke informatie is voor ons van belang?

EERDERE ZWANGERSCHAPPEN
  • Ben je eerder zwanger geweest en ben je in het bezit van deze medische informatie, neem deze dan a.u.b. mee.
MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS
  • Ben je goed gezond op dit moment?
  • Gebruik je momenteel medicijnen? Zo ja, welke en wat is de dosering?
  • Ben je allergisch voor bepaalde medicijnen? Zo ja, welke?
  • Ben je momenteel of in het verleden onder behandeling geweest bij een specialist?
  • Operaties? Bloedtransfusies?
FAMILIE VOORGESCHIEDENIS

Er komen in sommige families erfelijke ziekten of aangeboren afwijkingen voor. Vraag daarom na, bij je eigen familie en die van je partner, of hier sprake van is.

Wanneer je huisarts al bloedonderzoek en/of een echo heeft aangevraagd, wil je dan de uitslagen van het verrichtte onderzoek bij je huisarts ophalen en meenemen naar de eerste controle?


Vervolgcontroles

Nadat we je medische gegevens in kaart hebben gebracht, gaan we over tot onderzoek. We meten de bloeddruk en doen een uitwendig onderzoek van de zwangere buik. Hierbij wordt de groei van de baarmoeder en later in de zwangerschap de groei en ligging van de baby gecontroleerd.

Vanaf ongeveer 12 weken zwangerschap proberen we je het hartje van de baby te laten horen.

Indien wij het nodig vinden om je urine te controleren, dan geven wij dit vooraf aan. Na afloop van de controle krijg je je zwangerschapsgegevens mee naar huis.

Tip: Neem je zwangerschapsgegevens mee bij een bezoek aan huisarts of specialist, maar ook als je op vakantie gaat.