Prenatale diagnostiek

In Nederland kom je alleen in aanmerking voor prenatale diagnostiek indien je hier een indicatie voor hebt.

Indicaties zijn:

  • Een aanwijzing voor een chromosoomafwijking na het doen van de N.I.P.T.
  • Jij of je partner heeft al een kind met (mogelijk) een chromosoomafwijking (gehad).
  • In een eerdere zwangerschap is bij prenataal onderzoek een chromosoomafwijking vastgesteld.
  • Jij of je partner is drager van een chromosoomafwijking.
  • Verdenking op een chromosoomafwijking bij het kind op grond van afwijkende bevindingen van een echo-onderzoek.

LET OP: leeftijd is geen indicatie meer sinds januari 2015. Wanneer je ouder bent dan 36 jaar volg je dezelfde route als vrouwen die jonger zijn.

Vlokkentest

Een vlokkentest kan worden uitgevoerd tussen de 12 en 14 weken zwangerschap. Bij de vlokkentest worden er met behulp van een dunne naald, meestal door de buikwand van de moeder, soms via de vagina, wat vlokken van de placenta afgenomen.
Deze vlokken bevatten dezelfde genetische samenstelling als de baby. Dit geeft de mogelijkheid de chromosomen van de baby in detail te onderzoeken.
De uitslag van de vlokkentest is na ongeveer 1 week bekend. Dit is dus vanaf 13 weken zwangerschap.

Het risico van dit onderzoek is dat het een miskraam kan veroorzaken, zelfs wanneer de baby geheel gezond is.
Dit risico op een miskraam ligt rond de 1 à 2%. De kans dat het onderzoek mislukt is ongeveer 4%.

Je komt, gezien het risico, alleen in aanmerking voor een vlokkentest indien je hier een indicatie voor hebt. Wanneer je meer wilt weten over een vlokkentest of wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt kun je bij ons of bij je huisarts terecht.

Vruchtwaterpunctie

Een vruchtwaterpunctie kan worden uitgevoerd vanaf 15 weken zwangerschap.
Bij de vruchtwaterpunctie wordt er met behulp van een dunne naald door de buikwand van de moeder, vruchtwater uit de baarmoeder afgenomen. Uit het vruchtwater wordt weefsel verkregen met dezelfde genetische samenstelling als van de baby. Dit geeft de mogelijkheid de chromosomen van de baby in detail te onderzoeken.
Verder wordt in het vruchtwater de hoeveelheid alfa-foetoproteïne bepaald. Dit geeft aan of er sprake is van een neuraalbuisdefect (open ruggetje).
De uitslag van de vruchtwaterpunctie is na ongeveer 2 weken bekend. Dit is dus vanaf de 17 weken zwangerschap.

Het risico van dit onderzoek is dat het een miskraam kan veroorzaken, zelfs wanneer de baby geheel gezond is. Dit risico op een miskraam ligt rond 0,5%. De kans dat het onderzoek mislukt is ongeveer 1%.

Je komt, gezien het risico, alleen in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie indien je hier een indicatie voor hebt. Wanneer je meer wilt weten over een vruchtwaterpunctie of wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt, kun je bij ons of bij je huisarts terecht.